Met Taal Vooraan op de peuterspeelzaal

Training voor pedagogisch medewerkers

duur: 1 uur
moment: week 1

Tijdens kennismaken en data plannen komen aan bod:

  • Algemene kennismaking deelnemende pedagogisch medewerkers  en logopedist Inhoud van de training globaal.
  • Plannen van data voor de startbijeenkomst, begeleiding m.b.v. video-opnames en begeleiding op de groep.
  • Onderlinge veiligheid, feedback ontvangen van en geven aan je collega('s) en de ervaring hiermee.

Voorwaarden deelname onderzoek: toestemmingsformulieren, welke 2/3 kinderen doen mee.