Met Taal Vooraan op de peuterspeelzaal

Training voor pedagogisch medewerkers

duur: 1 uur
moment: week 10
doen: Voorafgaand aan de eindbijeenkomst maak je een korte video-opname en daarin probeer je te laten zien wat je heb geleerd. Denk na over wat de training je heeft gebracht. Evalueer voor jezelf jouw persoonlijke doelen voor aanvang van de eindbijeenkomst. Direct na de eindbijeenkomst of zo snel mogelijk nadien wordt een afsluitende video gemaakt.

Tijdens de eindbijeenkomst komen aan bod:

  • Persoonlijke ervaringen met de training
  • Evaluatie van de persoonlijke doelen vooruitblikken naar de komende periode
  • Bekijken van de laatste opnames
  • Eventuele aandachtspunten voor de VVE/de collega's onderling
  • Invullen en inleveren evaluatieformulier