Ouders en kind lezen samen

Workshops op basisschool of opvang

Het grootbrengen van een kind brengt verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder het stimuleren van de taalontwikkeling. Uniek biedt verschillende workshops aan ouders en kinderen aan om hen te ondersteunen bij het bevorderen van de taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat. Een brede woordenschat in de peuter- en kleuterleeftijd is van groot belang, omdat het kinderen helpt de wereld beter te begrijpen, kennis op te bouwen, verbanden te leggen en hun denkvaardigheden te verbeteren. Het ontwikkelen van een sterke woordenschat heeft positieve langetermijneffecten zoals succes op school, verbetering van het begrijpend lezen en verbeterde sociale en academische vaardigheden.

De workshops van Uniek bieden ouders inzichten en handvatten over hun rol binnen het stimuleren van de woordenschat en taalontwikkeling van hun kinderen, ongeacht taalbarrières of laaggeletterdheid. Iedere workshop wordt gegeven door een ervaren logopedist van Uniek. De ervaring leert dat het aanbieden van de workshops de ouderbetrokkenheid vergroot.

Kind wijst naar neus moeder

Woorden
Challenge

Kinderen en hun ouders leren hoe ze zelfstandig de woordenschat kunnen uitbreiden.

Peuter
& Taal 

Voor ouders van peuters ter voorbereiding op de kleutertijd op de basisschool.

Kleuter
& Taal

Voor ouders van kleuters ter voorbereiding op
groep 1 van de basisschool

Samen
Lezen

Ouders van peuters en kleuters leren verhalen vertellen aan de hand van prentenboeken. 

Voordelen Workshops

Het stimuleren van de taalontwikkeling en met name woordenschat in de peuter- en kleuterleeftijd is van groot belang voor kinderen. Het verwerven van een uitgebreide woordenschat legt een stevige basis voor verdere leerervaringen en is essentieel voor communicatie, begrip en expressie. Een rijke woordenschat stelt kinderen in staat om de wereld om hen heen beter te begrijpen, hun kennis vergroten en verbanden leggen tussen verschillende concepten.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Academy.

Contact

Postadres:
Lange Voort 297
2343 CE  Oegstgeest

085 877 22 32
info@uniekacademy
www.uniekacademy.nl

Uniek Academy is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.