Workshop Peuter & Taal
Voorheen Peuter Challenge

Voorbereiding op groep 1 van de basisschool

De taalontwikkeling, spraakontwikkeling, eten en drinken en leren lezen staan tijdens deze workshop Peuter & Taal centraal. Hoe kan een ouder deze ontwikkelingen stimuleren en ondersteunen?

In deze uitgebreide workshop wordt stilgestaan bij de normale ontwikkeling van een peuter en welke stimulerende rol ouders daarin kunnen vervullen. Tijdens ieder deel is er de mogelijkheid om een bijeenkomst in te vullen in samenwerking met het CJG.

Tijd
De workshop bestaat uit drie delen van vier bijeenkomsten:
Hoe leert mijn peuter antwoorden
Hoe leert mijn peuter lezen
Hoe leert mijn peuter goed praten

Ieder deel wordt afgesloten met een woordenschatwandeling om de school. De ouder en het kind wandelen begeleid door een logopedist en leren hoe zij tijdens een wandeling de woordenschat kunnen stimuleren.

Doelgroep
Alle ouders van kinderen in de peuterleeftijd (max 12 ouders per groep)

Kosten
De gehele workshop kost 4.080,- euro
Per los deel 1.550,- euro

Wat de ouder leert

Hoe je peuter leert antwoorden
Wat is er nodig om een gesprek met je peuter te kunnen voeren? Wat mag je van je peuter verwachten? Wat is je rol in een gesprek? Peuterpuberteit en nu?

 
Hoe je peuter leert lezen
Wat is er nodig om te leren lezen? Wat is je rol bij het leren lezen? Waarom is lezen bepalend voor schoolsucces? Multimedia en peuters?
 
Hoe je peuter goed leert eten en praten
Wat is er nodig om te leren praten? Wat is je rol bij het leren praten en eten? Wat heeft eten met praten te maken? Moet je duimen en speenzuigen afleren?

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Academy.

Contact

Postadres:
Lange Voort 297
2343 CE  Oegstgeest

085 877 22 32
info@uniekacademy
www.uniekacademy.nl

Uniek Academy is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.