vrouw werkt met jonge kinderen

Kennis voor ontwikkeling

Bij Uniek Academy draait alles om de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We begrijpen de cruciale rol die professionals spelen in het ondersteunen en stimuleren van deze ontwikkeling. Daarom hebben we een breed scala aan trainingen en workshops ontwikkeld om hen te ondersteunen.

Onze academy is ontstaan uit de wens om kennis te vergroten en te delen, zowel binnen als buiten onze organisatie. We geloven dat samenwerking de sleutel is tot succes. Samen met kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, behandelaren en andere professionals streven we één gezamenlijk doel na: het mogelijk maken van de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Zorg voor optimaal groeien

Uniek Kind- en Jeugdpraktijken zijn multidisciplinaire zorgpraktijken die door heel Nederland zijn verspreid, voornamelijk in scholen en gezondheidscentra in woonwijken. We geloven sterk in de overtuiging dat elk kind en elke jongere de kans verdient om zich optimaal te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en communicatief gebied.

Onze expertiseteams, bestaande uit logopedisten, kinder- en jeugdpsychologen, speltherapeuten, orthopedagogen, dyslexiebehandelaren, kinderfysiotherapeuten, Rots en Water-trainers, oefentherapeuten en remedial teachers, werken nauw samen om een effectieve samenwerking tussen het kind, de ouders, behandelaars en de school te realiseren.

De kracht van samenwerken

Bij Uniek geloven we in de kracht van samenwerking. Samen met kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, behandelaren en andere professionals werken we aan één gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Beide labels, Uniek Academy en Uniek Kind- en Jeugdpraktijken, zijn trots onderdeel van Expertisecentrum Uniek, waar al onze activiteiten samenkomen om kinderen en jongeren te helpen gedijen en groeien.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Academy.

Contact

Postadres:
Lange Voort 297
2343 CE  Oegstgeest

085 877 22 32
info@uniekacademy
www.uniekacademy.nl

Uniek Academy is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.