Met Taal Vooraan
Pedagogisch medewerkers

Taalverrijking op de peuterspeelzaal

On the job-training voor pedagogisch medewerkers

De kwaliteit van de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Kinderen leren taal van hun omgeving en in gesprek met die omgeving. Bij kinderen die risico lopen op een taalachterstand is het bewust toepassen van strategieën extra belangrijk, zodat latere problemen kunnen worden voorkomen.

De training Met Taal Vooraan is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen. In deze praktische training leer je interactie-uitlokkende en taaluitbreidende strategieën te gebruiken om de communicatie van peuters te verbeteren.

Je gaat, al of niet samen met je collega('s), onder begeleiding van een ervaren logopedist kijken wat de kinderen in jouw groep nodig hebben voor hun taalontwikkeling. We oefenen op de groep zodat je de geleerde strategieën direct kunt toepassen tijdens de dagelijkse activiteiten met kinderen.

"Ik merk dat ik bewuster ben in de communicatie met de kinderen. Ik kan me beter verplaatsen in de kinderen."

"Ik vond het echt heel zinvol om mijzelf op video terug te zien en te kijken naar wat je goed doet en de volgende keer op moet letten."

"Als je met taal vooraan wilt staan, moet je vroeg beginnen! Als pedagogisch medewerker speel je hierbij een grote rol."

Het trainingstraject

Met Taal Vooraan is een praktische training, maar behandelt ook een stuk theorie. Je ontvangt een handleiding waarin het trainingstraject en alle theorie is terug te lezen. In de eerste bijeenkomst leggen we de theoretische basis. Een ander belangrijk onderdeel van de training is begeleiding met behulp van video-opnames.

De training heeft een doorlooptijd van zo'n 10 weken (enigszins afhankelijk van de jaarplanning van jouw locatie) en vraagt een tijdsinvestering van 10 uur.

De training is verdeeld in zeven stappen waarbij enkele stappen vaker voorkomen. Voorafgaand aan de startbijeenkomst wordt een video-opname gemaakt van een contactmoment tussen de pedagogisch medewerker(s) en 3 kinderen uit de groep. Na de opname volgt een gezamenlijke startbijeenkomst, vervolgens zijn er afwisselend begeleidingsmomenten en videogesprekken, daarna wordt afgesloten met een gezamenlijke eindbijeenkomst. Alle contactmomenten vinden plaats op de eigen peuterspeelzaal.

Traject van week tot week

week 1

1 uur

Kennismaking
+ planning

week 2

2 uur

Startbijeenkomst
theoretisch kader

week 4

0,5 uur

Video-begeleidings-gesprek

week 5

2 uur

Begeleiding op de groep + nabespreking

week 7

0,5 uur

Video-begeleidings-gesprek

week 8

2 uur

Begeleiding op de groep + nabespreking

week 10

 1 uur

Eindbijeenkomst + evaluatie

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Academy.

Contact

Postadres:
Lange Voort 297
2343 CE  Oegstgeest

085 877 22 32
info@uniekacademy
www.uniekacademy.nl

Uniek Academy is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.